ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ในพื้นที่ตำบลคอนกาม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 250 ไร่

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง
-ในพื้นที่ตำบลคอนกาม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 250 ไร่
– อำเภอยางชุมน้อยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 2,000 ไร่
ในการนี้ได้พบปะ พูดคุย และให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งเน้นยํ้าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และสำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยมีเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ รก.นายอำเภอยางชุมน้อย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ร่วมลงพื้นที่อย่างพร้อมกัน ณ พื้นที่ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2