ประชุมหารือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมหารือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนายมนตรี ดีมานพ ผอ.สนง.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2