ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ในรอบแรก ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2