ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 การประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาลตำบลพยุห์) กรณีมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมี ผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ แรงงานจังหวัด ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯร่วมพิจารณาดังกล่าว
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2