รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00-19.00 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 19.00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 MHz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดยนางสาวพรนภา ชาชุมพร ผอ.สวท.ศรีสะเกษ และดำเนินรายการโดยนายทองจันทร์ ศรีสุธรรมและโดยมี นพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และนายณัทเศรษฐ์ ถิระวัฒน์ธนกร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ร่วมรายการ
ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มี ดังนี้
1.สภาพอากาศการเข้าสู่ฤดูหนาว
2. การเปิดสถานที่ท่องเที่ยวและการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อมในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
3.การผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
4. การบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำของเขื่อนหัวนาและการระบายน้ำ
5.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
-ทั่วโลก
-ประเทศไทย
-จังหวัดศรีสะเกษ
– ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
6.ข้อมูลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดศรีสะเกษ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่ Facebook เพจ สวท.ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/RadiosisaketFM100.25MHz/videos/1120949888643807/

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2