รับหนังสือจากผู้แทนราษฎรตำบลพิมาย กรณีติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบเงินขาดจากบัญชีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รับหนังสือจากผู้แทนราษฎรตำบลพิมาย กรณีติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบเงินขาดจากบัญชีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย อำเภอปรางกู่ ในกรณีดังกล่าวได้อธิบายชี้แจงกระบวนการตรวจสอบตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้อำนวยการ กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2