เปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (S.K.C.E.)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (S.K.C.E.) และเปิดร้านกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการผลิตและจำหน่ายกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ และผลิตภัณฑ์ข่ายเครือเกษตรผสมผสาน ผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มวิสาหกิจ สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีสมาชิกฯ จำนวน 34 คน มีพื้นที่ในการปลูกกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ จำนวน 33 ไร่ 1 งาน และปลูกกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ จำนวน 5,910 ต้น ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (S.K.C.E) และผู้เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรม ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง บ้านทุ่ม ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2