ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ (10 Agenda Sisaket) ประเด็น เกษตรบูรณาการ และเปิดร้านอาหารโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีศรีสะเกษ

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ (10 Agenda Sisaket) ประเด็น เกษตรบูรณาการ และเปิดร้านอาหารโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีศรีสะเกษดังนี้
1.โคขุนดอกลำดวนศรีสะเกษ
2. กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ
ดำเนินการโดย ร้านโคขุนคุณพงษ์ และกลุ่มวิสาหกิจตามรอยพ่อหลวงร้เพื่อผลักดันให้สินค้าของดีศรีสะเกษนำสู่การแปรรูปและกระจายผลผลิตให้เป็นที่รู้จัก ส่งผลต่อดีต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากของชาวศรีสะเกษ โดยมี นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายสมพงษ์ เทพอาษา ผู้ประกอบการร้านโคขุนคุณพงษ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อหลวง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ตลาดทองมาก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2