ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีประเด็นดังนี้

1.การดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.แผนงาน/โครงการ ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
3.การพัฒนาฐานข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
4.โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่า(รุกขมรดก)ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
5.แผนการรณรงค์โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
6.การขับเคลื่อนวาระจังหวัด ประเด็น จังหวัดสะอาด ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ในงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ และกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันอังคาร

โดยมี นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามัคคี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2