ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “พช.ศรีสะเกษ เหลียวหลัง แลหน้า ก้าวไปในปี พ.ศ. 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ”

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.15 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “พช.ศรีสะเกษ เหลียวหลัง แลหน้า ก้าวไปในปี พ.ศ. 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2565ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชาวศรีสะเกษ และประเทศชาติสูงสุด โดยมีนายชัยยงค์ ผ่องใส รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 29 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2