กิจกรรมลานออดหลอดซอดศรีสะเกษ” (วิถีใหม่ New Normal สู้ภัย Covid-19) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง พื้นถิ่น และสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลานออดหลอดซอดศรีสะเกษ” (วิถีใหม่ New Normal สู้ภัย Covid-19) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง พื้นถิ่น และสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีกิจกรรมได้แก่
– ชมการแสดง “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี อะไร อะไรก็ดี ที่ศรีสะเกษ”
– เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด OTOP Mobile ตลาดผ้าทอเบญจศรี ผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปยอดจำหน่ายสินค้าลานออดหลอดซอดศรีสะเกษ
– 27 ต.ค.64 : 186,618 บาท
– 28 ต.ค.64 : 355,692 บาท
– รวม 2 วัน : 542,010 บาท

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พัฒนาการอำเภอทั้ง 22 อำเภอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
ณ ลานออดหลอดซอดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2