ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รก.ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ปลัด อบจ.ศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2