ประชุมปรึกษาหารือติดตามการบริหารจัดการข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 33/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 – 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานการประชุมปรึกษาหารือติดตามการบริหารจัดการข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 33/2564 โดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย

1.รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
2.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19
3.แนวทางการตรวจหาเชื้อโควิด-19
4.แนวทางดำเนินงานเตรียมพร้อมเปิดเรียน
5.พิจารณาการขออนุมัติเปิดเรียนตามมาตรการฯในจังหวัดศรีสะเกษ
6.พิจารณาการจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการ

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด ผอ.สพป.ศก.เขต 1 -4 ผู้แทน ผอ.สพม.เขตศรีสะเกษ ยโสธร คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2