ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากผลกระทบของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 – 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการจังหวัด ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากผลกระทบของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
เวลา 14.30 – 15.30 น. ตรวจสภาพน้ำท่วมขังในพื้นที่พุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้วห้วยวะ บ้านโนนสำโรง ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน โดยเข้ากราบนมัสการพระครูบุญสถิต บุญญังปัญญาวโร ประธานสถานธรรมฯ พร้อมถวายสิ่งของที่จำเป็นในการปฏิบัติศาสนกิจ
เวลา 16.00 – 18.00 น. ตรวจสภาพน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรของประชาชนและในบริเวณวัดป่าพิมลมังคลาราม บ้านโนนแดงโนนม่วง ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งน้ำท่วมขังศาสนสถาน เช่นกุฏิ ศาลา วิหาร รวมทั้งต้นไม้ ดอกไม้ เช่น กาแฟ พะยูง เป็นต้น เข้ากราบนมัสการพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา พร้อมเยี่ยมประชาชนเพื่อให้ขวัญ กำลังใจ และได้เร่งรัดผู้เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เร่งสำรวจความเสียหายของวัดที่ประสบภัยด้วย โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอห้วยทับทัน ผู้แทนนายอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนจากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตรวจเยี่ยม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2