พิธีลงนามการส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) โดยสภากาชาดไทยจัดสรรส่งมอบให้จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 23 เครื่อง ภายใต้โครงการจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีลงนามการส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) โดยสภากาชาดไทยจัดสรรส่งมอบให้จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 23 เครื่อง ภายใต้โครงการจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1.ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ หลังเก่า 1 เครื่อง/หลังใหม่ 1 เครื่อง
2.ที่ว่าการอำเภอ 16 แห่ง
3.เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำศรีสะเกษ 1 เครื่อง
4. สถานีรถไฟศรีสะเกษ 1 เครื่อง
5.สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาศรีสะเกษ 1 เครื่อง
6.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 เครื่อง
7.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง

โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุนหาญ นายอำเภอห้วยทับทัน ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายสถานีรถไฟศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานมูลนิธิสว่างจิตต์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2