มอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภค ของ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้ผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพ รวมจำนวน 87 ชุด

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภค ของ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้ผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพ รวมจำนวน 87 ชุด ดังนี้
1. พื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ จำนวน 82 ชุด ผู้ประสบความเดือดร้อน 7 ชุมชุม เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
2. พื้นที่ อ.ยางชุมน้อย จำนวน 5 ชุด บริเวณบ้านผักขะ หมู่ที่ 8 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้พบปะให้กำลังใจผู้ประสบภัย และประชาสัมพันธ์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) อีกด้วย
โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ รก.นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รก.นายอำเภอยางชุมน้อย ผู้แทน หน.สนง.ปภ.จ.ศก. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม. และผูที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบสิ่งของฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ชุมชนพันทาน้อย,ชุมชนพันทาใหญ่ อ.เมืองศรีสะเกษ และจุดอพยพชั่วคราว บ้านผักขะ ม.8 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2