ร่วมงานบุญกฐิน สามัคคีร่วมกับชาวบ้านโนนดู่ ณ วัดป่าโนนดู่เจริญธรรม ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมงานบุญกฐิน สามัคคีร่วมกับชาวบ้านโนนดู่และผู้มีจิตศรัทธา ณ วัดป่าโนนดู่เจริญธรรม ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2