ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564 (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ)

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564 (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ) ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาและขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิเช่น การประเมิน แต่งตั้ง โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล และในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนคลังจังหวัด นายอำเภอขุขันธ์ ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2