ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564 (ก.ท.จ.ศรีสะเกษ)

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564 (ก.ท.จ.ศรีสะเกษ) ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาและขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิเช่น การประเมิน แต่งตั้ง โอน ย้าย ของพนักงานเทศบาลและในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด คลังจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2