รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00-19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 19.00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 MHz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดยนางสาวพรนภา ชาชุมพร ผอ.สวท.ศรีสะเกษ และดำเนินรายการโดยนายทองจันทร์ ศรีสุธรรมและโดยมี นพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ
ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มี ดังนี้

 1. มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม งานประเพณี และคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษฉบับล่าสุด
  2.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  -ทั่วโลก
  -ประเทศไทย
  -จังหวัดศรีสะเกษ
  – ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
  3.ข้อมูลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดศรีสะเกษ
  4.ในเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่ Facebook เพจ สวท.ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/RadiosisaketFM100.25MHz/videos/372336871343496/
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2