ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการจังหวัด เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1. สรุปสถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่าน และ พายุคมปาซุ ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ,อุทุมพรพิสัย ,ศรีรัตนะ และห้วยทับทัน
2. สรุปผลกระทบด้านการเกษตรใน 18 อำเภอ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 220,943 ไร่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อดำเนินการต่อไป
3. สรุปผลกระทบด้านเส้นทางคมนาคม หน่วยงานรับผิดชอบเส้นทางหลักของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1และ2 รวมทั้งแขวงทางหลวงชนบทได้ซ่อมแซมกลับสู่สภาพเดิมในส่วนถนนในเขต อปท.ได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณและปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาสัญจรได้โดยเร็ว
4. การติดตามสภาพอากาศและแนวโน้มพายุ อยู่ในระหว่างเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำในวันที่ 28 ต.ค.นี้
5. แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่ศรีสะเกษ เขื่อนราษีไศล เขื่อนหัวนา ลำห้วยต่างๆ การเร่งระบายน้ำ และการประเมินสถานการณ์น้ำ
6. สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย รวมทั้งเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ทั้งนี้ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำ การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย การวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และพื้นที่ท่วมซ้ำซาก
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผอ.รมน.จว.ศก.(ท) ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ประมงจังหวัด ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอกันทรารมย์ รกท.นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอยางชุมน้อย/ราษีไศล/ศิลาลาด ผู้แทนจากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2