หารือข้อราชการร่วมกับ นายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 6 คน ปฏิบัติหน้าที่ในห้วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะหารือข้อราชการร่วมกับ นายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 6 คน ปฏิบัติหน้าที่ในห้วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม
ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2