ส่งมอบเครื่อง High Flow (เครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง หรือ เครื่องช่วยหายใจ) จำนวน 2 เครื่อง จากคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2 (นงส.2)ที่บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางแพทย์ในห้วงสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนในการส่งมอบเครื่อง High Flow (เครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง หรือ เครื่องช่วยหายใจ) จำนวน 2 เครื่อง จากคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2 (นงส.2)ที่บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางแพทย์ในห้วงสถานการณ์โควิด-19
ในนามประชาชนชาวศรีสะเกษจึงขอบคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้
โดยมี นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ และบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขร่วมรับมอบ
ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2