จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ พัฒนาและฟื้นฟู พื้นที่หลังน้ำลด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ทีมงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2