พิธีทำบุญออกพรรษาและเปิดสะพานบุญปันสุขวัดปรางค์กู่ “สะพานบุญปันสุข” รวมทั้ง “สวนฮักกูยโมไฮ”

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีทำบุญออกพรรษาและเปิดสะพานบุญปันสุขวัดปรางค์กู่
“สะพานบุญปันสุข” รวมทั้ง “สวนฮักกูยโมไฮ” เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลานนักเรียนโรงเรียนบ้านกู่
  2. เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนสังคม
  3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
  4. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
  5. เกิดการร่วมไม้ร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ ตามหลัก “บวร” บ้าน วัดโรงเรียน
  6. เป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลานนักเรียนจากพื้นที่ต่างๆที่สนใจ
  7. เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดพระพุทธศาสนา
    โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอปรางค์กู่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีและทำบุญตักบาตร ณสะพานบุญปันสุขและสวนฮักกูยโมไฮ ดังกล่าว ในการนี้ประธานในพิธีได้ร่วมรับชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านกู่ชุมชนบ้านกู่โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคงด้วย ทั้งนี้ ในการดำเนินงานได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 โดยเคร่งครัด ณ วัดปรางค์กู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2