งานบุญประเพณีออกพรรษา “ตักบาตรเทโวโรหณะ”

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงานบุญประเพณีออกพรรษา “ตักบาตรเทโวโรหณะ” เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 หลังจากวันออกพรรษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ได้นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร ที่ออกรับบิณฑบาตร โดยมี พระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเดชพระคุณพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และพระเถรานุเถระ โดยมี นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2