รายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ มีผู้ร่วมรายการ คือ นายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– พิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี และวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564
– การหารือข้อราชการในโอกาสที่ นางพรทิพย์ ผ่องศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2 สำนักงบประมาณ และคณะ
– การประชุมการดำเนินงานเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติจังหวัดศรีสะเกษ “ทุ่งกบาลกะไบ Mini Trail Run 2021”
– การประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” แบบ New Normal ครั้งที่ 1
– พิธีมิบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
– การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ และสรุปผลการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
– การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 32/2564
– การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดศรีสะเกษ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2