ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ และสรุปผลการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ และสรุปผลการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2564
2. วาระเกษตรบูรณาการ
– หอมแดง
– ทุเรียน
– ข้าว
– พริก
– โคเนื้อ
3. วาระการพัฒนาผ้าทอมือศรีสะเกษ “ธานีผ้าสี…แส่ว”
4. วาระการท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sports City)
5. วาระศรีสะเกษจังหวัดสะอาด
6. วาระการบริหารจัดการน้ำ
7. วาระนวัตกรรมการศึกษา
8. วาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี
9. วาระการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ To Be Number One
10. วาระ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย
11. วาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
12. การหารือการดำเนินการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2