พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวางพานพุ่มดอกไม้สด ประจำปี พ.ศ.2564 และวันพยาบาลแห่งชาติ,วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวางพานพุ่มดอกไม้สด ประจำปี พ.ศ.2564 และวันพยาบาลแห่งชาติ,วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี สวนสมเด็จศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2