มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 23 , 81 , 77 , 94 และ 51 จำนวน 5 หลัง

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 17.40 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 23 , 81 , 77 , 94 และ 51 จำนวน 5 หลัง ดังนี้

1. บ้านหลังที่ 23 มอบให้แก่ นายสิทธิชัย ปุญญา อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 30 บ้านฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 ตำบลจานแสนไชยอำเภอห้วยทับทัน
สภาพปัญหา : ลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคามงด้วยสังกะสี ฝาบ้านต้านหลังและด้านข้างมุงด้วยไม้กระดาน ส่วนด้านหน้าเปิดโล่งไม่มีประตูบ้าน พื้นบ้านปูด้วยไม้ยกสูงเหนือพื้นดิน ในตัวบ้านแยกเป็นสองฝั่ง คือส่วนห้องนอนฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งเป็นห้องครัวใช้ประกอบอาหาร ในฤดูฝน ฝนตกสาดเข้าตัวบ้านเปียกเข้าภายในบ้านไม่มีที่อาศัยนอนได้ ลักษณะตัวบ้านไม้เก่าและไม่มั่นคงแข็งแรง
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม และถุงยังชีพโดยเครือข่ายกองทุนเงินล้านอำเภอห้วยทับทัน จำนวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

2. บ้านหลังที่ 81 มอบให้แก่ นางสำราญ วงค์ภักดี อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 70 บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
สภาพปัญหา : ลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นบ้านไม้ยกสูงมีใต้ถุนบ้าน หลังคามุงด้วยสังกะสี ลักษณะตัวบ้านคล้ายยังสร้างไม่เสร็จ มีเพียงโครงบ้านที่ตัว ฝาบ้านมุงด้วยไม้เซอราเพียงบางส่วนเท่นั้น ส่วนที่เหลือปล่อยโล่งทิ้งไว้ ในตัวบ้านมีเพียงห้องนอน ทำให้ในฤดูฝน ฝนตกสาดเข้าตัวบ้านเปียกเข้าภายในบ้านไม่มีที่อาศัยนอนได้ ลักษณะตัวบ้านไม้เก่าและไม่มั่นคงแข็งแรง
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม และถุงยังชีพโดยเครือข่ายกองทุนเงินล้านอำเภอห้วยทับทัน จำนวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

3. บ้านหลังที่ 77 มอบให้แก่ นางสาววันทา โพธิ์สังข์ อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 26 บ้านจานแสนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
สภาพปัญหา : ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ยกสูงประมาณ 50 ซม. หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝ่าบ้านไม้และพื้นบ้านทำด้วยไม้ ในตัวบ้านมีที่นอนและที่ประกอบอาหารรวมกัน ในฤดูฝน ฝนตกสาดเข้าตัวบ้านเปียกเข้าภายในบ้านไม่มีที่อาศัยนอนได้ ลักษณะตัวบ้านไม้เก่าผุพังและไม่มั่นคงแข็งแรง
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม และถุงยังชีพโดยเครือข่ายกองทุนเงินล้านอำเภอห้วยทับทัน จำนวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

4. บ้านหลังที่ 94 มอบให้แก่ นางพร บุญเสริม อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 88 บ้านจานแสนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
สภาพปัญหา : สภาพบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝาบ้านปิดด้วยไม้ สภาพเก่าทรุดโทรม พื้นที่บริเวณบ้านไม่สม่ำเสมอ และเป็นพื้นที่ต่ำในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม และถุงยังชีพโดยเครือข่ายกองทุนเงินล้านอำเภอห้วยทับทัน ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

5. บ้านหลังที่ 51 มอบให้แก่ นายมอน แพทย์มด อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 35 บ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
สภาพปัญหา : ลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นบ้านชั้นเดียวมุงด้วยสังกะสีทั้งหลังในตัวบ้านมีเพียงห้องนอน ในฤดูฝน ฝนตกสาดเข้าตัวบ้านเปียกเข้าภายในบ้าน ไม่มีที่อาศัยนอนได้ ลักษณะตัวบ้านเก่าผุพังและไม่มั่นคงแข็งแรง
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม และถุงยังชีพโดยเครือข่ายกองทุนเงินล้านอำเภอห้วยทับทัน จำนวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

โดยได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายสมชาย ทับทิมโกมลกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคาร ธกส. จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอห้วยทับทัน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้วยทับทัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจานแสนไชย ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี
ณ เขตพื้นที่ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2