ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” แบบ New Normal
เพื่อร่วมรำลึกในประวัติศาสตร์เมืองศรีสะเกษ ต่อยอดการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ อันเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

1. การกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมของ ศบค. โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมจำนวน 4 วัน ในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2564
2. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
(1) กิจกรรมบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การปฏิบัติธรรม และทำบุญตักบาตร
(2) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการรำเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
(3) กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ
3. สถานที่จัดกิจกรรมประกอบด้วยในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษและอำเภอ 21 อำเภอ
4. การประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
5. ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่สวนสาธารณะหนองกุดหวาย เพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2