ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564 เพื่อขับเคลื่อนภาระกิจในกระทรวงแรงงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวศรีสะเกษ โดยมี แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลาง ชั้น 2

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2