ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุขันธ์

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 – 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /ผู้อำนวยการจังหวัด ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุขันธ์ เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคอีสานตอนล่าง ดังนี้

เวลา 15.30 น. พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอภูสิงห์ ที่ 19 เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่ 3(ฉก.3) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้การระบายน้ำสะดวก ที่สะพานหน้าโรงเรียนบ้านนกยูง ตำบลห้วยตึ๊กชู
เวลา 16.30 น. ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร (122%) ระดับน้ำ +191.60 เมตร(รทก.) ซึ่งล้นสปริลเวย์ประมาณ 2 เมตร(ข้อมูลวันที่ 17 ตุลาคม 2554)

เวลา 17.30 – 18.00 น. ตรวจติดตามสภาพน้ำบริเวณถนนหมายเลข 24 และได้ประสานผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 มอบหมายเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นหากเกิดน้ำท่วมผิวจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
โดยมี นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 (ฉก.3) ปภ.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร. อส.และประชาชนในพื้นที่ ร่วมดูแลและช่วยเหลือ
ณ บริเวณถนนหมายเลข 24 และ หน้าโรงเรียนบ้านนกยูง ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2