ให้การต้อนรับ พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ในการเดินทางปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยป้องกันชายแดน โดยมีพันเอก ณัฐพงศ์ จินดาเวช รอง ผอ.รมน.จว.ศก.(ท) พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ ผู้แทนนายด่านศุลกากรช่องสะงำ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยศาลา หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับดังกล่าว ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2