การส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโคกโพน ตามโครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรกรร่วมใจ”

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโคกโพน ตามโครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรกรร่วมใจ” ​สำหรับงานส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ เนื่องด้วยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีนโยบายตอบรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อใช้พัฒนากลุ่ม และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวต้อนรับ นายสัญญา ผมหอม ผู้จัดการเขตอีสานล่าง โซน 1 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ฯ นายวีระพล จิตต์สัมฤทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโคกพร้อมสมาชิก คณะผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้า และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโคกโพน ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2