รายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ มีผู้ร่วมรายการ คือ นายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564
– งานรำลึกพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน(ตากะจะ) ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2564 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัท ดีมาฟูดส์ จำกัด (Demafoods Co.,LTD)
– การต้อนรับท่าน Dr.Sok Sokkrethya (ดร.ซุก ซุกเกร็ดทะยา) ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโซ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ
– การหารือข้อราชการร่วมกับ นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และคณะ
– การประชุมคณะกรรมการกีฬาประจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
– การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
– หารือร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ และการตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด
– การประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
– การประชุมคณะทำงานบูรณาการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์
หอมแดงศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564
– การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดศรีสะเกษ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2