ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 -17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้นำประสบการณ์และความรู้ถ่ายทอดในระดับสถานศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมได้มอบรางวัลประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ จำนวน 7 รางวัล ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าสว่าง(5 รางวัล) และวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 2 รางวัล อีกทั้งได้เยี่ยมชมภายในค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยมี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการ กศน. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือแห่งชาติ รองศึกษาธิการภาค 14 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กศน.จ.ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศก.เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ผอ.ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ผู้แทนนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรทางการลูกเสือ และ ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมพิธีปิด ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ(ห้วยคล้า) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2