พิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์​​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2