กิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ คลังจังหวัด ธนารักษ์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด แรงงานจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยุติธรรมจังหวัด ผอ.สวท.จังหวัด รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ จิตอาสาพระราชทาน บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้กำลังใจ
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2