พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564 โดย พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และคณะสงฆ์รวม 10 รูป การดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมี นายประกอบ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) เหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2