ร่วมประชุมเตรียมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมเตรียมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กำหนดจะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวาย ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดย ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานฯ และได้รับความเมตตาจากพระราชกิตติรังษี เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ให้คำแนะนำการปฏิบัติ ฯ รวมทั้งมีผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2