ลงพื้นที่ตรวจสถานที่กักตัวและหารือเพื่อวางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19 )ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่กักตัวและหารือเพื่อวางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19 )ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับการกักตัวผู้ต้องขังพ้นโทษและผู้ประกันตัวพร้อมกับจัดตั้งศูนย์ประสานงานและวางแผนบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยมีนายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผบ.เรือนจำจังหวัด นพ.สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นพ.นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รองผอ.ภาระกิจด้านบริการปฐมภูมิ ร.พ.ศรีสะเกษ ผู้แทนป้องกันจังหวัด เจ้าหน้าที่ร่วมดังกล่าว ณ สถานกักขังจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2