ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งแพร่ระบาดในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งแพร่ระบาดในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผบ.เรือนจำจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนจ่าจังหวัด ผู้แทนป้องกันจังหวัด เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2