พิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นางประสิทธิ์แถบหอม ราษฎร ผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่ 43 /1 หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นางประสิทธิ์แถบหอม ราษฎร ผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่ 43 /1 หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง และทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหาย ประมาณ 80,067 บาท
ในการนี้เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนีั
1) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
2) ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
4) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
5) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์
6) ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่/ในพื้นที่
โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณบ้านเลขที่ 43 /1 บ้านโพธิ์วงศ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2