แถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)
โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน รอง ผอ.กอ.รมน.ศก.(ท) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้า ศอ.ปส.จ.ศก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2