ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำลำน้ำมูล ณ เขื่อนราษีไศล และสถานีวัดระดับน้ำ M5 สะพานราษีไศล

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามสถานการณ์การระบายน้ำลำน้ำมูล ณ เขื่อนราษีไศล และสถานีวัดระดับน้ำ M5 สะพานราษีไศล ซึ่งการระบายน้ำยังคงไหลได้ต่อเนื่อง จากการประเมินพบว่า มวลน้ำมูลจากนครราชสีมาจะมาถึงเขื่อนราษีไศล อีกประมาณ 3-4 วัน ซึ่งปัจจุบันเขื่อนราษีไศล ได้ยกบานระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง จากนั้น ร่วมให้กำลังใจ แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ในกิจกรรม Kick Off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี “สร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ 10” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งยัง เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนในการเตรียมเปิดภาคเรียน แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล จำนวน 3,200 โดส โดยแบ่งเป็นจำนวน 2 รอบ ในรอบแรกจำนวน 1,900 โดส โดยมี นายอำเภอราษีไศล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (เขื่อนราษีไศล) คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำปกครองท้องถิ่น ท้องที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตาม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (เขื่อนราษีไศล) สะพานแม่น้ำมูลราษีไศล และโรงพยาบาลราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2