ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตดูดทรายตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัด

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตดูดทรายตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัด ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ดูดทราย ดังนี้

  • เวลา 09.00 น. บริเวณที่ดินที่ขออนุญาตดูดทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เอส ท่าทราย หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  • เวลา 10.00 น. บริเวณที่ดินที่ขออนุญาตดูดทราย รายนางเฉลิมศรี ปาทาน หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  • เวลา 11.30 น บริเวณที่ดินที่ขออนุญาตดูดทราย รายบริษัทกันทรารมย์ทรายทอง จำกัด หมู่ที่ 5 บ้านแตงน้อย ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรลักษ์
  • เวลา 14.00 น บริเวณที่ขออนุญาตดูดทราย รายนางสาวอภิญาภรณ์ สีหะวงษ์ หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
  • เวลา15.30 น บริเวณที่ดินที่ขออนุญาตดูดทราย รายนางลัดดาวัลย์ มาทวี หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
    ต่อมาหลังจากนั้น คณะอนุกรรมการฯดังกล่าว ได้ประชุมเพื่อพิจารณา ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรารมย์ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผอ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(อุบล) ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาค(อุบล) ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (อุบล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2