ชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ดังนี้
1. พิจารณาการกำหนดการจัดรูปแบบในการจัดแข่งขันเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามมาตรการของ ศบค. โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ในระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 และกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
2. ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
3. ติดตามการเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม และสถานที่พัก
4. รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมด้านกีฬา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ช่วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนพรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

  
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2