ประชุมเพื่อเตรียมรับหม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมรับหม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระมหาจันทร์ดี ปัญญาวชิโร เจ้าคณะอำเภอไพรบึง รอง ผบ.มทบ.25 ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ผกก.สถานีตำรวจภูธรไพรบึง ผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ณ วัดปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยออำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2