ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัด โดยมีนานพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ปรึกษา พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(มหานิกาย) พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธรรมยุต) ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2